เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏🙏🥺🥺🙏

หนา 1 ใบงาน เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิก วิชาเคมี ชั้น ม.4 บทที่ 3 พันธะเคมี ชื่อ ชั้น า ก เลขที่ (คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. จงเขียนสมการของพลังงานแลตทิชและพลังงานไฮเดรชันของสารประกอบไอออนิกต่อไปนี้ ข้อที่ สาร พลังงานที่เกี่ยวข้อง สมการแสดงการเปลี่ยนแปลงของสาร 1) KI พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 2) MgClว พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 3) พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 4) AGNO3 พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 5) NH,CI พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 6) Pb(NO3)2 พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 7) Ca(OH)) พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชั่น 8) NayPO4 พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 9) Na2SO4 พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน 10) NayCOว พลังงานแลตทิช พลังงานไฮเดรชัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!