สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

😭🤍 ขอบคุณล่วงหน้าครับ วิชาประวัติศาสตร์

กิจกรรมที่ ๕ อ่านข้อความปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย คน คิดเป็นร้อยละน ) แล้วใส่เครื่องหมายถูก (V) (X) และแก้ไขให้ถูกต้อง (ส ๔ ) ม.4-/๑) และผิด ธานีของไทยทั้งหมดตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ๑. ราชสา ๒. สุโขทัยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานี ของอาณาจักรสุโขทัย เพราะเคยเป็น เมืองสำคัญมาก่อน กรุงสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการค้าของป่า ทั้งหลาย รวมทั้งสัตว์ป่ามากกว่า อาณาจักรอื่นๆ ๔. กรุงศรีอยุธยามีชัยภูมิที่เหมาะสมต่อ การสร้างราชธานีน้อยกว่าอาณาจักรอื่นๆ ๕. การสถาปนาอาณาจักรไทยเป็นการ เคลื่อนย้ายราชธานีหรือศูนย์กลาง อาณาจักรจากเหนือลงใต้ ๖. กรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำ ๓ สาย ไหลผ่าน คือ แม่น้ำยม แม่น้ำเจ้าพระยา และ แม่น้ำลพบุรี ๗. กรุงศรีอยุธยามีพัฒนาการมาจาก อาณาจักรละโว้ และอาณาจักรขอม ๔. กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอยู่ใกล้ทะเล จึงเหมาะติดต่อค้าขายกับต่างชาติ ๔. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้าย ราชธานีมาที่กรุงธนบุรี เพราะมีสภาพ ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ๑๐. รัชกาลที่ 9 ทรงให้สร้างสิ่งก่อสร้าง บางอย่างเลียนแบบสมัยอยุธยา เพราะ ต้องการสืบทอดราชธานีจากอยุธยา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉