วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มีบางข้อที่หนูทำไม่ได้ ช่วยหนูหน่อยนะคะ🙏

16ารฐาน ว3.1 ม.3/3 สาระ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชื่อ-นามสกุล คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ชั้น เลขที่ 1.เมื่อดาวดวงหนึ่งได้รับอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากดาวอีกด่วงหนึ่ง ด้านที่อยู่ใกล้จะถูกดีึงดูดมากกว่าด้านที่อยู่ไกล ความ แตกต่างของแรงทั้งด้านจะทำให้เกิดความเครียดภายใน ถ้าเนื้อของดาวไม่แข็งแรงพออาจทำให้ดาวแตกได้ ถ้าเนื้อของดาวมี ความหยุ่นก็จะทำให้ดาวยืดออกเป็นทรงรี เราเรียกแรงภายในที่แนตกต่างนี้ว่า แรงสาด็ด (โda force) 2.วัตถุแต่ละชนิดที่มีมวลล้วนแล้วแต่มีแรงที่ดึงดูดเข้าหากัน ถ้าวัตถุมีมวลมาก แรงดึงดูดจะมีค่า มาก แรงดึงดูดก็จะมีค่า วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้แรงไทดัลบน โลกเพิ่มขึ้นหรือลดลงเสริม หากวัตถุอยู่ห่างกัน 3. ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุดแตกต่างกันมาก เรียกว่า ำเกิด (Gping. tide) 4.วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกัน ทำให้แรงไทดัลบนโลก เพิ่มขึ้นหรือลดลง ไม่เสคิมก์พส่งผลให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุดไม่แตกต่างกันมาก เรียกว่า..ข้าตกย (Cleap. tides) 5.พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง กลง 4 4 ภาพ ข ภาพ ก 5.1จากภาพ ก ตำแหน่งที่มีน้ำขึ้นสูงสุด คือ 5.2จากภาพ ก ตำแหน่งที่น้ำลงต่ำสุด คือ 5.8จากภาพ ข ตำแหน่งที่น้ำขึ้นน้อยที่สุด คือ 5.4จากภาพ ข ตำแหน่งที่น้ำลดลงน้อยที่สุด คือ 5.5วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ คือภาพ 5.6วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ คือภาพ 5.?เมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ อยู่ในตำแหน่งที่ทำมุม ดังภาพ อาทิตย์ส่งผลให้น้ำทะเลขึ้นหรือลงน้อยที่สุด เรียกว่า แรงดึงดูดของดวงจันทร์มากกว่าดวง าระ วิทยา คำชี้แจง
8 2 SUN 3 3 4 6 5 1.แรม 15 คำ คือหมายเลข 9 2.ขึ้น 15 ค่ำ คือหมายเลข . 3.ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา เดวงจันทร์มีลักษณะดิดกาทตั้งด29 (เดือนคัข) s ปี ดวงจันทร์มีลักษณะสวายtกมดว9 (เดียนเมฌ) วัน ในทิศ ดาะวันตากไปตะว 4.แสงอาทิตย์สะท้อนจากดวงจันทร์มายังโลกทำให้คนบนโลก เห็นส่วนสว่างได้ไม่เหมือนกันในแต่ละคืนโดยหันด้านสว่าง เข้าหาดวงอาทิตย์เสมอ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ข้าวขน ข้างแรม 5.ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก เปลี่ยนแปลงไปวันละ 6.ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ สว่างขึ้นในแต่ละคืนจนสว่างเต็มดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่าข้าวขีาย มีระยะเวลา องศา ประมาณ 15 วัน จะเห็นดวงจันทร์ในช่วง ข 16 2.ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ มืดลงในแต่ละคืนจนมืดสนิททั้งดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่า ข้าวแรม มีระยะเวลา ประมาณ 15 วัน จะเห็นดวงจันทร์ในช่วง 8.คนไทยแบ่งเดือนทางจันทรคติ (Luนnar month) ออกเป็น 30 วัน คือ 15 คว วัวเฮม 1 คก อวนแสม.15 ค ดยือให้วัาขึ้น 9.ตามปฏิทินจันทรคติถือให้วันพระ ได้แก่ วันดี (วั6เพื่อ) อัน6รม 2 คั และ.วั%6654.. d 4 อ% 10.ในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์ปรากฏเป็นเสี้ยวบาง แต่เราสามารถมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์ได้ เนื่องจากแสงอาทิตย์ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า แสงใสก (Earth shine)
ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง การเกิดข้างขึ้นข้างแรม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?