วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

เวยที่ ระบบสุริยะของ ในงานเรื่อง การเกิดข้างขึ้นข้างแรม (มาตรฐาน13.1 ม.33 สาระ วิทยาศาสตร์โลกและ ั้น แลขที่ ชื่อ-นามสกุล ด้วขจงให้นักเรียนระบายสีภาพแวงจันทร์ตามลักษณะข้างขึ้น-ข้างแรม แล้วเต็มคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ 8 SUN 3 5 1.แรม 15 ค่ำ คือหมายเลข ดวงจันทร์มีลักษณะ 2.ขึ้น 15 ค่ำ คือหมายเลข ดวงจันทร์มีลักษณะ 3.ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา วัน ในทิศ 4.แสงอาทิตย์สะท้อนจากดวงจันทร์มายังโลกทำให้คนบนโลก เห็นส่วนสว่างได้ไม่เหมือนกันในแต่ละคืนโดยหัน ด้านสว่างเข้าหาตวงอาทิตย์เสมอ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า 5.ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก เปลี่ยนแปลงไปวันละ องศา 6.ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ สว่างขึ้นในแต่ละคืนจนสว่างเต็มดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่า, มี ระยะเวลาประมาณ วัน จะเห็นดวงจันทร์ในช่วง 7.ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ มีตลงในแต่ละคืนจนมีดสนิททั้งดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่า มี ระยะเวลาประมาณ วัน จะเห็นดวงจันทร์ในช่วง 8.คนไทยแบ่งเตือนทางจันทรคติ (Lunar month) ออกเป็น 30 วัน คือ 9.ตามปฏิทินจันทรคติถือให้วันพระ ได้แก่ 10.ในช่วงเวลาที่ดวงจันท าเป็นเสี้ยวบาง แต่เราสามารถมองเห็นด้านมืตของดวงจันทร์ได้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉