ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

1.ให้ลอกข้อความในข้อ4 หน้า20(Phrasal verbs)...แปลความหมายคำศัพท์ในวงเล็บหลังข้อความ
2.ทำแบบฝึกหัดข้อ 5 เขียนประโยคใหม่ โดยใช้ Phrasal verbs ในข้อ4มาแทนคำที่ขีดเส้นใต้และต้องอยู่ในรูปTenseที่ถูกต้องด้วย

4 Practise the dialogues with your partner. Make changes so they are true for you. Phrasal verbs (up) - break up uith orne's girlfriernd or boyfriend (separate) - cheer up a friend, yourself, cheer sb up (start to feel happier) - give up a bad habit, trying (stop) " look up a difficult word, Some information (check something in a dictionary/online) make up with a friend, a story (become friends again, create a story) mess up a task, a test, an interview (make a mistake or do something badly) " take up a hobby, a sport, an offer (start, accept) 7 Co. the pa 1 2 5 Rewrite the sentences changing the underlined words to a phrasal verb in the correct form. 1 After our quarrel, we stopped talking; then, we became friends again. 2 Nothing could make her feel happy after she failed the test. 3 She didn't do very well at the interview. 4 Don't stop trying - you can succeed! 5 After five years they decided to separate. 6 Why don't you start painting or yoga classes?
ช่วยหน่อยย
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!