ชีววิทยา
มัธยมปลาย

1.อ้อย สะสมน้ำตาลเพื่อเหตุใด
2.จงยกตัวอย่างพืชที่มีการสะสมลิพิดมา 2 ชนิด
3.พืชประเภทถั่ว มีการสะสมสารประเภทใด
4.กรดนิวคลีอิก เป็นสารที่พบได้ในองค์ประกอบใดของเซลล์เป็นหลัก
5.ทำไม พืชจึงต้องมีการผลิตสารหอมระเหย หรือแม้แต่ยางไม้
6.จงยกตัวอย่างอาการของพืช เพื่อขาดน้ำ
7..พืชมีการหายใจในตอนกลางวัน และกลางคืนแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
8.."พืชทุกชนิดต้องการแสงเท่ากัน" ประโยคนี้จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
9.ดิน เกิดมาจากสิ่งใด และมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร
10. "N Br S Cl O P K" จากธาตุอาหารข้างต้น ธาตุใดเป็นธาตุหลักบ้าง
11.กาบหอยแครง และหม้อข้าวหม้อแกงลิง มีการวิวัฒนาการใบเป็นอุปกรณ์ดักจับแมลงมากิน เพื่อเหตุใด​
12.บัว และทานตะวัน มีการตอบสนองต่อสิงเร้าประเภทใดที่เหมือนกัน
13.เหตุใด ตำลึงจึงต้องเลื้อยขึ้นสู่ที่สูง
14.ไมยราพ มีการตอบสนองต่อสิ่งใด
15.การเปลี่ยนใบเป็นหนามของตะบองเพชร ทำให้เกิดกระบวนการใด ที่ช่วยให้ตะบองเพชรอยู่ในพื้นที่น้ำน้อยได้

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!