ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วนหน่อยนะคะ

3. การลำเลียงสารผ่านเซลล์ แบบฝึกหัดที่ 3.1 จงตอบคำถามเกี่ยวกับการลำเลียงสารผ่านเซลล์ 1. เมื่อเกิดการแพร่ โมเลกุลสารมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร . . 2. หากเซลล์อยู่ในสภาวะที่สารละลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นต่ำกว่าภายในเซลล์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร - 3. การลำเลียงสารแบบใช้พลังงานมีทิศทางการลำเลียงต่างจากการแพร่แบบธรรมดาอย่างไร 4. เซลล์มีวิธีการใดในการลำเลียงกลูโคส กรดอะมิโน และไอออนต่าง ๆ เข้าสู่เซลล์ได้อย่าง รวดเร็ว 5. การจับเชื้อโรคของเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยการยื่นไซโทพลาซึมไปโอบล้อมเชื้อโรคแล้วเกิด เป็นถุงเวสิเคลเข้าไปภายในเซลล์ เป็นการลำเลียงสารแบบใด
ช่วยหน่อยนะคะ
PromotionBanner

คำตอบ

3.แบบใช้พลังงานจะเคลื่อนจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสารละลายต่ำไปสูง การแพร่แบบธรรมดาเคลื่อนจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงไปต่ำ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!