สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบบ เลยกำหนดมาหลายวัน ฉงฉารตัวเอง555555

เรื่องตลาด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ตลาด ตัวชี้วัดชั้นปี อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม. 3/1) คำชี้แจง เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง 1.ตลาดในความหมายทั่วไป หมายถึง 2.ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง 3. เดือ ตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย ซึ่งแต่ละรายจะผลิตและจำหน่าย สินค้าเป็นสัดส่วนที่มากในตลาด 4. ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ มี 2 ประเภท คือ 5. สินค้าประเภทสบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้ง จัดอยู่ในตลาด. 6.บริษัทปูนซีเมนต์เป็นกิจการหรือธุรกิจในตลาด 7.ลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ
5.สินค้าประเภทสบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้ง จัดอยู่ในตลาด 6. บริษัทปูนซีมนต์เป็นกิจการหรือธุรกิจในตลาด.. 7.ลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ 5. กิจการในตลาดผูกขาดเรียกว่า. 9.สินค้าในตลาดผูกขาด เช่น. 10. ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ผัก ผลไม้ เป็นสินค้าในตลาด พ
PromotionBanner

คำตอบ

1. สถานท่ีท่ีผู้ซื้อและผู้ขายมีการติดต่อกันได้โดยสะดวกจนสามารถทำการ แลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้
2. การแลกเปลี่ยนซื้อขาย โดยไม่มีความหมายของสถานที่ทางกายภาพ
3. ตลาดผู้ขายน้อยราย
4. 1)ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 2)ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
5. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
6. เป็นธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยราย
7. 1) มีจำนวนผู้ซื้อ-ผู้ขายในตลาดจำนวนมาก 2) สินค้ามีคุณภาพและลักษณะใกล้เคียงกัน 3) การติดต่อซื้อขายจะต้องกระทำได้โดยสะดวก 4) หน่วยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากธุรกิจการค้าได้โดยเสรี 5) ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีความรอบรู้สภาวะตลาด ข่าวสารการตลาดเป็นอย่างดี
8. ธุรกิจ
9. ไฟฟ้า ประปา รถไฟ (มักจะเป็นของรัฐบาล)
10. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ผู้ถาม

ขอบคุณค้าบบบ❤️❤️❤️

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!