ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ลักษณะทั่วไปที่สำคัญของฮอร์โมนมีอะไรบ้าง?

ฮอร์โมน ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ ชีวะ ชีววิทยา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉