สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยยกตัวอยากเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หน่อยค่ะ 🙏🏻

-๒- ตอนที่ ๒. ให้นักเรียนไปสืบค้นนโยบายสาธารณะมาคนละ ๑ นโยบาย ๒. ใช้กระบวนการประชาธิปไตยวิพากษ์นโยบายสาธารณะที่สืบค้นมา ตามประเด็นที่กำหนดให้ รายละเอียดของนโยบายสาธารณะที่นักเรียนสืบค้นมา ให้นักเรียนวิพากษ์นโยบายสาธารณะที่สืบค้นมาตามประเด็นต่อไปนี้ นโยบายสาธารณะที่นักเรียนสืบค้นมานี้นักเรียนคิดว่าดีจริงหรือไม่เพราะเหตุใด ๒. นโยบายสาธารณะที่นักเรียนสืบค้นมานี้นักเรียนคิดว่าควรจะดีกว่านี้หรือไม่อย่างไร 2 จาก 3
4G แ R น 14:21 น. e 4) ใบงานที่ 8 การใธารณะใหม่ pdf - อ่านอย่างเดียว : ๓.นโยบายสาธารณะที่นักเรียนสืบค้นมานี้นักเรียนคิดว่าเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ เพราะอะไร ๔.นโยบายสาธารณะที่นักเรียนสืบค้นมานี้นักเรียนคิดว่าถูกต้องและเป็นความจริงหรือไม่ เพราะอะไร ๕. นักเรียนเคยได้พูดคุยหรือรับฟังนโยบายสาธารณะที่นักเรียนสืบค้นมานี้จากสื่อหรือผู้อื่น หรือไม่ แล้วนักเรียนสรุปว่านโยบายนี้ดีจริงหรือไม่เพราะอะไร ๖.นโยบายสาธารณะที่นักเรียนสืบค้นมานี้นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือไม่ และรัฐบาลควรนำไปใช้ได้เลยหรือต้องปรับปรุงอีกในเรื่องใด 2จาก 3 =

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!