ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ พลีส นะคะ🥺 ฮืออ คือครูยังไม่ได้สอนเลยค่ะ😭

2. วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาที่กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 4X - 40X มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 3. ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุบนฉลากของแผ่นสไลด์ตัวอย่างที่เตรียมได้และข้อมูลของภาพที่สังเกตจากกล้องจุลทรรศน์ มีอะไรบ้าง
4. กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุและกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดามีเท่าไรบ้าง 40/0.65 100/1.25 O 10/0.25 1600 17 160/0 17 160 - 4/0.10 160/- 5. การเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา สามารถอธิบายได้จากแผนภาพต่อไปทนี้ 6. กำลังขยายภาพสามารถคำนวณได้จากกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ ตามสูตรการคำนวณดังนี้
7. ในการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 4X สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางจอภาพได้ 4 mm เมื่อปรับเป็นกำลังขยาย 40X แล้ว สังเกตเห็นโพรโทชัวเซลล์หนึ่งมีขนาด 2 ใน 8 ของเส้นผ่านศูนย์กลางจอภาพ โพรโทซัวเซลล์นี้มีขนาดเซลล์จริงเป็นเท่าไร 8. กล้องจุลทรรศน์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันดังนี้ กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง หัวข้อ อิเล็กตรอน อิเล็กตรอน แบบธรรมดา แบบสเตอริโอ ชนิดส่องผ่าน: TEM ชนิดส่องกราดะ SEM 1. แหล่งของแสง 2. ชนิดของเลนส์ 3. สีที่ใช้ย้อม 4. ลักษณะ/มิติ ของภาพ 5. สีของภาพ
ชีววิทยา ม.4 กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!