สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทุกคนช่วยวงตรงข้อที่ถูกให้หน่อยค่ะ

LINE 4 12:49 96% < หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้ คำชี้แจง เลือกค้ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาใต้เป็นชนชาติใด ขอิตาลี ค อังกฤษ ก สเปน โปรตุเกส 2. หมู่เกาะสำคัญทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้คือหมู่เกาะอะไร ก โตเบโก 3. ประเทศอาร์เจนตินาตั้งอยู่ในที่ราบสูงอะไร ก บราซิล 4. น้ำตกเอนเจลอยู่ในที่ราบสูงใดในทวีป่อเมริกาใต้ ก ที่ราบสูงกีอานา ที่ราบสูงแอลติพลาโน 5.แม่น้ำมักดาเลนาในประเทศโคลอมเบียมีต้นกำเนิดมาจากเขต ง ข ตรินิแดด ค บาร์เบโดส ง กาลาปาโกส ข กีอานา ค มาตูโกรสซู ง ปาตาโกเนีย ข ที่ราบสูงบราซิล ค ที่ราบสูงมาตูโกรสซูง ภูมิประเทศเขตใด ก็ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ข เขตที่ราบสูงทางตะวัน ออก ค เขตเทือกเขาสูงทางตะวันตก 6. แม่น้ำใดเกิดจากเทือกเขาในเขตที่ราบสูงบราซิล ก ปารานา สกู 7.เพราะเหตุใดประชากรของทวีปอเมริกาใต้ที่อยู่ในเขตละติจูดต่ำและอยู่ ตอนในของภาคพื้นทวีปต้องอาศัยอยู่บนที่สูง ก เพราะที่สูงมีอากาศไม่ร้อน เขตเงาฝน ง ข้อ ข และ ค รวมกัน ข โอรีโนโก ค มักดาเลนา ง เซาฟรังซี ข เพราะจะได้หลีกหนีจาก ค เพราะในที่ต่ำมีฝนตกชุกมากเกินไป เขาสูงอยู่ตลอดทั้งพื้นที่ 8. ทะเลสาบอะไรมีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ก ซุพีเรียร์ 9. บริเวณใดของทวีปอเมริกาใต้มีภูมิอากาศเหมือนภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย ก เมืองอีกีเก ประเทศชิลี บราซิล ค เขตทุ่งหญ้ากัมโป ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา ง เพราะมีแนวเทือก ข ตีตีกากา ควินนิเพก ง มาราไกโบ ข ป่าเซลวาส ประเทศ ง เขตทุ่งหญ้าปัมปา ประเทศ 10. ทุ่งหญ้าสะวันนาแถบลุ่มน้ำโอรีโนโกมีชื่อว่าอะไร ก ยาโน กรันชาโก 11. บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของทวีปอเมริกาใต้มีพืชพรรณ ธรรมชาติเป็นแบบใด ขกัมโป ค ปัมปา ง ก ทุ่งหญ้ายาว ไม้สนและไม้ผลัดใบ ข ไม้พุ่มมีหนาม ค ทุ่งหญ้าและป่าโปร่ง
LINE 4 12:49 96% < ก ทุ่งหญ้ายาว ง ไม้สนและไม้ผลัดใบ ข ไม้พุ่มมีหนาม ค ทุ่งหญ้าและป่าโปร่ง 12. ประเทศใดในทวีปอเมริกาใต้มีกลุ่มมูแลตโตอาศัยอยู่มากที่สุด ข บราซิล 13. ชั้นกลุ่มใดเป็นประชากรดั้งเดิมของทวีปอเมริกาใต้ ขอินคา ก เปรู ค เอกวาดอร์ ง อาร์เจนตินา คอัซเด็ก ง แอบอริจินี ก มายา 14. คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกที่นับถือกันมากที่สุดในทวีป อเมริกาใต้เผยแผ่มาจากประเทศใด ก ญี่ปุ่น 15. บริเวณใดในทวีปอเมริกาใต้มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด ก เขตที่ราบสูงบราซิล ค เขตลุ่มน้ำแอมะซอน แอตแลนติก 16. บริเวณใดเป็นแหล่งประมงสำคัญของทวีปอเมริกาใต้ ก ลุ่มน้ำปารากวัย ค ชายฝั่งด้านมหาสมุทรแปซิฟิก แอตแลนติก 17. ประเทศใดในทวีปอเมริกาใต้ผลิตทองแดงได้มากที่สุดในโลก ก ชิลี 18. พืชชนิดใดที่ทวีปอเมริกาใต้ผลิตได้มากที่สุดในโลก และผลิตใน ประเทศใด ก โกโก้ ประเทศเปรู ค กล้วย ประเทศเอกว่าดอร์ 19.เพราะเหตุใดน่านน้ำตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศเปรู จึงมีความสำคัญต่อการทำประมงของทวีป ก เพราะมีระดับน้ำทะเลที่ลึกมาก แหว่งมาก ค เพราะมีกระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นไหลมาพบกัน ช่วยให้เดินเรือประมงได้สะดวก 20. ทางหลวงสายแพนอเมริกันที่ผ่านทวีปอเมริกาใต้ไปสิ้นสุดที่ประเทศ อะไร ก ชิลี ข อินเดีย ค อังกฤษ ง โปรตุเกส ข เขตเทือกเขาแอนดีส ง เขตที่ราบชายฝั่งมหาสมุทร ข ลุ่มน้ำแอมะซอน ง ชายฝั่งด้านมหาสมุทร ข เปรู คุ โบลิเวีย ง ซูรินาเม ข กาแฟ ประเทศบราซิล ง อ้อย ประเทศอาร์เจนตินา ข เพราะมีแนวชายฝั่งที่เว้า ง เพราะมีลมประจำ ข บราซิล ค โบลิเวีย ง ปารากวัย :
ทวีปอเมริกาใต้

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!