ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อ2 กับข้อ10🥺🥺

เทากบเทาเด 2. หุ้นกู้อายุ 10 ปี ราคาตรา 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ 8% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นกู้เท่ากับ 1,100 บาท อยากทราบว่าอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการจากการ ลงทุนในหุ้นกู้เท่ากับเท่าใด 3. หุ้นกู้อายุ 8 ปี ราคาตรา 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ 9% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (YTM) จากการลงทุนในหุ้นกู้นี 10. นายสุรวุธต้องการลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทแห่งหนึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท อายุไถ่ถอน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% มีผู้มาเสนอขายหุ้นละ 1,100 บาท อยากทราบว่านายสุรวุธควรลงทุนซื้อหุ้นกู้นี้หรือไม่ ถ้าอัตรา ผลตอบแทนที่เขาต้องการเท่ากับ 12% ต่อปี บสู้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉