ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ💖🙏🏾

เรื่อง การถ่ายทอดพลังงาน คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. แหล่งกำเนิดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกสิ่งมีชีวิตคืออะไร 2. ระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแง่ของการกินอาหารได้แก่ 3. การถ่ายทอดพลังงานโดยการกินเป็นทอด ๆ เรียกว่าอย่างไร จงเขียนห่วงโซ่อาหารจากแผนภาพ และใช้ตอบคำถามในข้อ 4-6 เสือ คน วัว กวาง ควาย หญ้า 4. จากแผนภาพผู้บริโภคอันดับที่ 2 คืออะไร 5. จากแผนภาพผู้บริโภคอันดับสูงสุด คืออะไร 6. ห่วงโซ่อาหารแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง 7. หนูหมัด- - แบคทีเรีย ไวรัส จัดเป็นห่วงโซ่อาหารแบบใด
8. หญ้า - จัดเป็นห่วงโซ่อาหารแบบใด คน 9. จงเขียนห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์ 10. ในธรรมชาติระบบนิเวศต่าง ๆ จะมีห่วงโซ่อาหารแบบใด 11. จงเขียนสายใยอาหารของสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ งู หนู นกเค้าแมว ต้นข้าว กระต่าย 12. กฎ 10 เปอร์เซ็นต์ มีใจความว่าอย่างไร 13. พีระมิดแสดงการถ่ายทอดพลังงานในแต่ละลำดับชั้นของอาหาร แบ่งเป็น 3 แบบ คืออะไรบ้าง 14. จงเขียนพีระมิดแสดงจำนวนของสิ่งมีชีวิตบนต้นไทร ซึ่งมีหนอนตัวเล็ก ๆ จำนวนมาก และมีนก 2-3 ตัว จิกกินลูกไทรสุก ลูกกุ้ ถ้าพลังงานที่ลูกกุ้งได้รับจากสาหร่ายเท่ากับ 5 แคลอรี นกจะได้รับพลังงานไปสร้างเนื้อเยื่อกี่แคลอรี 15. จากห่วงโซ่อาหาร สาหร่าย - ปลา + นก 16. พีระมิดแสดงการถ่ายทอดพลังงานในแต่ละลำดับชั้นอาหารแบบใด ที่มีลักษณะเพียงแบบเดียวเท่านั้น

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉