คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ข้อ 5
1) เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
2) พิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสียควบคู่กัน
3) ค้นคว้าศึกษาและเผยแพร่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
4) พัฒนาและผสมวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

ข้อ 6
วัฒนธรรมการไหว้ อนุรักษ์โดยการศึกษาวิธีการของศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้าใจ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการที่วางไว้ ไม่ให้ผิดเพี้ยนจนเกิดความเสียหาย เช่นการไหว้ที่ถูกต้องแต่ละสถานการณ์ แต่ละบุคคลทำอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร เป็นต้น

ข้อ 7
1) วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคม
2) วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบสถาบัน
3) วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุษย์
4) วัฒนธรรมทำให้เกิดความสามัคคี
5) วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์
6) วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

caly~🌱✨

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ.❤✨🙏🏼

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!