สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยเค้าหน่อยนะงับ.😷🥺💕
#ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ.🙏🏼

3.5ๆ 36 3.7 38 4. ให้นักเรียนอธิบาย กฎการสะท้อนของแสง (The Laws of Reflection)" ดังภาพต่อไปนี้ : เส้นปกติ รังสิกมทน มุมกกระบ รังสิตก กระทบ (Incdent Ray) คือ รังสีสะท้อน (Reflected Ray) คือ เส้นปกติ (Ncrmai) คือ. " มุมตกกระทบ (Angle of Incidence) คือ มุมสะท้อน (Argle of Refiection) คือ 5. ให้นักเรียนตอบคำถามข้างล่างให้ถูกต้อง 1. ภายในดวงตาของคนที่ทำให้การมองเห็นเป็นไปได้ปกติ มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง 2 มุมตกกระทบกันมุมสะท้อน สันพันธ์กันอย่างไร 3. เมื่อขนาดของมุกดกกระทบเปลี่ยนไป ขนาดของมุมสะท้อนเปลี่ยนแปลงใไปหรือไม่ อย่างใร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!