ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🥺

ใบกิจกรรมที่ 11 ระบบภูมิคุ้มกันและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน คำสั่ง ให้นักเรียนเดิมข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่างที่กำหนดให้ 1. ให้นักเรียนเปรียบเทียบภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา โดยระบุข้อความที่ถูกต้องลงในตาราง ต่อไปนี้ สิ่งเปรียบเทียบ ภูมิคุ้มกันก่อเอง ภูมิคุ้มกันรับมา 1. บทบาทของร่างกายต่อการผลิต ภูมิคุ้มกัน 2. ระยะเวลาในการเกิดภูมิคุ้มกัน 3. ระยะเวลาในการต่อต้านสิ่ง แปลกปลอมของภูมิคุ้มกัน 4. ประโยชน์ในการนำมาใช้ 2. วัคซินและทอกซอยด์ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 3. เซรุ่มหรือชีรั่ม คือ, มีวิธีการสร้างหรือผลิต คือ. 4. โรคภูมิแพ้เกิดจาก

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!