ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก อะไรเกิดขึ้นบนโลกก่อน

ชีววิทยา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉