ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย

เป็นวิชาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ค่ะ พยายามหาแล้ว หาไม่เจอ ช่วยด้วยค่ะ

06:15 Principles of genetics อธิบาย gene expression ชนิด inducible และ depressible
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉