ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะพี่ๆ

แบบฝึกหัดที่ 14 คำประสม ข้อใดเป็นคำประสม 1. ก. หมาดำ ข. ชาวนา 2. ก. ขอบเขต ค. ก่อสร้าง 3. ต่างๆ ข. สุริยเทพ 3. ก. ของขวัญ ค, ตั้งใจ 3. จิตใจ ข. ของใคร 4. ค. ใครๆ 4. สร้างสรรค์ ก. ธรรมดา ข. ปรัชญา 5. ก. กิจกรรม ค. วิทยากร 4. ดีใจ ข. กิจธุระ ค. กิจจะลักษณะ 6. ก. ความดี 4. กิจการ ข. ดีชั่ว ค. รูปร่าง 3. พลศึกษา 7. ก. ธรรมการ ข. กรรมกร ค. ธรรมชาติ 4. การเมือง 8. ข. ที่ดิน ข. ลูกปลา ก. ที่นี้ ค. ที่บ้าน ค. ลูกม้า 4. ที่โรงเรียน 9. ก. ลูกช้าง 4. ลูกแรด 10. ก. พ่อเธอ ข. แม่ฉัน ค. พ่อครัว ง. แม่ด่า ก. น้ำไหล ข. น้ำมนตร์ 11. ค. โยกเยก ง. จะจะ 12. ก. กลเม็ด ข. กลศาสตร์ ค. กลยุทธ์ ง. เล่ห์กล 13. ก. คำจุน ง. ยุ่งยาก ง. ม้าวิ่ง ข. ธนาคาร ค. หมอความ 14. ก. เสแสร้ง ข. เครื่องบิน ค. สุขภาพ 15. ก. ลมพัด ข. พัดลม ง. แข็งแรง ค. ลมแรง 16. ก. หัวหอม ค. หน้าตา ง. หัวหู ข. หอมหวน ข. แม่เหล็ก ค. บ้านเรือน ง. เรื่องรอง 17. ก. ตลับตะแลง ข. สำเร็จ ค. โสโครก ง. ช่างทอง 18. ก. จารชน 19. ก. สาบสูญ ข. สูญสิ้น ค. ศูนย์สูตร ง. ศูนย์กลาง ค. หมูๆ ง. ร้องไห้ 20. ก. นักเรียน ข. เด็ดขาด
คำประสม

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!