คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

Comparative adjective
2. Best (goodest ไม่มีใช้นะ ต้องใช้ best) 3. Biggest 4. Busiest 5. Farther 6. More expensive (ไมมีคำว่า expensiver ต้องใช้ว่า more expensive) 7. Most famous 8. Most exciting

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!