คำตอบ

ฟาโกไซโตซิส (การกิน cell-eating) ยื่นเท้าเทียม(pseudopodium) ออกมา พิโนไซโตซิส (การดื่ม cell-drinking) เกิดเป็นหลุมเว้าลงไป ตัวรับ เฉพาะเจาะจงที่สารนั้นๆ ได้เพียงพอก็เกิดเป็น vesicles เข้ทเซลล์ //แนบรูป

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!