ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะตอบอะไรบ้าง

09:06 น. อ % จ . l B1) X A online.angflLip.com : บทที่ 10 การลำเลียงของพืช จงเติมคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ (เอกพจน์) ลงในช่องว่างตามหมายเลขที่กำหนด โดยให้มีความหมายตรง กับข้อความ 10 11 12 13 14 จัดทำโดย สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ Ads 0Xx KonVy =
09:07 น. อ % 3 . l 81) X A online.angfLip.com : แนวนอน 2. ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ที่พืชต้องการในปริมาณมาก 4. การลำเลียงน้ำโดยไม่ผ่านเข้าสู่เซลล์ แต่เคลื่อนที่ผ่านผนังเซลล์และช่องว่างระหว่า pathway 6. การปลูกพืชในสารละลายที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต 7. แรงที่ทำให้น้ำเคลื่อนที่จากรากขึ้นสู่ด้านบนซึ่งเกิดจากการสูญเสียน้ำในรูปของไ ปากใบ เรียกว่า transpiration ... 9. การเคลื่อนที่ของของเหลวในหลอดขนาดเล็กโดยอาศัยแรงโคฮีชันร่วมกับ เรียกว่า .action 12. การสูญเสียน้ำของพืชในรูปของหยดน้ำผ่านทางรูหยาดน้ำ 13. ช่องที่มีสายไซโทพลาซึมเชื่อมต่อระหว่าง 2 เซลล์ที่อยู่ติดกันทำให้มีการลำเลียงน้ำจ ยังอีกเซลล์หนึ่งได้ 14. การลำเลียงน้ำเข้าสู่ไซเล็มจากเซลล์หนึ่งสู่อีกเซลล์หนึ่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ เรียกว่า .. แนวตั้ง 1. พลังงานอิสระของน้ำต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่ข water .๑ ๒ 3. การสูญเสียน้ำของพืชในรูปของไอน้ำซึ่งส่วนใหญ่เกิดผ่านทางปากใบ 5. การลำเลียงน้ำเข้าสู่ไซเล็มจากเซลล์หนึ่งสู่อีกเซลล์หนึ่งผ่านทางพลาสโมเดส: pathway 8. รอยปริแยกบริเวณผิวเปลือกไม้ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนแก๊สและสูญเสียน้ำ 10. โครงสร้างที่ปลายสุดของไซเล็มบริเวณขอบใบหรือปลายใบ ซึ่งเป็นทางที่น้ำจะเคลื่อง ในรูปของหยดน้ำ 11. ความดันซึ่งทำให้น้ำในไซเล็มเคลื่อนที่จากรากขึ้ึ้นสู่ด้านบนได้ เมื่อน้ำในดินมี แม้ในช่วงเวลาที่พืชไม่มีการคายน้ำ เรียกว่า เลือ .pressure Ads KonVy จัดทำโดย สาขาวิทยาศาสตร์บัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสาท) กระทรวงศึก

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!