ศิลปศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา😳😳

ให้นักเรียนคิดห่วข้อ ว่าต้องการวาดจุดเด่นคืออะไรมา 1 ภาพ ซึ่งต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนธาตุ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ classroom) 1.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปร่าง 2.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปทรง 3.ให้นักเรียนนำเส้นต่างๆและน้ำหนักของทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ในจุดเด่น 4.ให้นักเรียนนำจุดเด่นมาตั้งในกรอบสี่เหลี่ยมและนำองค์ประกอบของทัศนธาตุ ทั้งหมดมาสร้างสรรค์ในผลงาน ตัวอย่างรูปที่ 1 ตัวอย่างรูปที่ 2 ตัวอย่างรูปที่ 3 ตัวอย่างรูปที่ 4 ตัวอย่างรูปที่ 1 ตัวอย่างรูปที่ 2 ตัวอย่างรูปที่ 3 ตัวอย่างรูปที่ 4

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉