ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

แบบฝึกหัดเรื่องโครงสร้างภายในของราก คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์โครงสร้างภายในของรากที่สอดคล้องกับข้อความด้านล่างและเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างหน้าข้อความ นั้น เนื้อเยื่อไซเลม เนื้อเยื่อโฟลเอม เนื้อเยื่อชั้นผิว เซลล์ขนราก สตีล คอร์เทกซ์ เอนโดเดอร์มิส เพอริไซเคิล มัดท่อลำเลียง ไส้ไม้ โครงสร้างที่ประกอบด้วยเวสเซลล์ (vessel) เทรคีด(racheid) พาเรงคิมา(parenchyma) ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร โครงสร้างที่ประกอบด้วย เซลล์เนื้อเยื่อผิว (epidermal cell) ที่เรียงเป็นแถว ทำหน้าที่ป้องกันเนื้อเยื่อที่อยู่ ด้านใน โครงสร้างที่ประกอบด้วย ท่อลำเลียงอาหาร (sieve tube) เซลล์ประกอบ (companion cel) พาเรงคิมา (parenchyma) และอาจมีเซลล์เส้นใย (fibre cell) ทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหาร ชั้นของเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญ (meristermatic tissuc) เป็นจุดกำเนิดของ รากแขนง ชั้นของเซลล์ที่อยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นผิว (epidermis) และเนื้อเยื่อลำเลียง (vascular tissuc) ส่วนใหญ่เป็น เซลล์พาเรงคิมา (parenchyma cell) แถวที่อยู่ด้านในสุดของเนื้อเยื่อพื้น (ground tissue) มักเห็นเซลล์เรียงกันเป็นแถว เซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิว (epidermal cell) บางเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมน้ำและ ธาตุอาหาร
เนื้อเยื่อ ชีววิทยา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!