คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยงับ 🥺

|- แบบฝึกหัดที่ 1.1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาจากตัวอย่าง และเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ข้อ เลขยกกำลัง ความหมาย ค่าของเลขยกกำลัง 1. 2 2 x 2 x 2 2. 32 3. 210 4. 34 5. 10 (-5) (-3)" 6. 7. 8. 1 1 1 2 4 = 2 2 x 2 x 2 x 2 16 9. 3-3 10. 10-2
(5) 4. - b" (๕")" 5. mn - แบบฝึกหัดที่ 1.2 คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาจากตัวอย่าง และเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ข้อ เลขยกกำลัง ใช้ ทบ. 1 ค่าของเลขยกกำลัง ความหมาย 1. 2x 2? 2+2 = 2 2 x 2 x 2 x 2 x 2 32 2. 3? x 3? 3. 2 x 4 2+2 = 27 4. 3 x 27 5. 5* x 56 5*(6) = 5? 6. 10-8 x 10 7. a x a 8. แบบฝึกหัดที่ 1.3 คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาจากตัวอย่าง และเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
6. 10 * x 10 7. ax a X 8. แบบฝึกหัดที่ 1.3 คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาจากตัวอย่าง และเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เลขยกกำลัง ใช้ ทบ. 1 ค่าของเลขยกกำลัง ความหมาย 1. 29 + 2 29-5 2 2 x 2 x 2 x 2 16 = 2. 3 : 32 3. 40 4 4. 5* 5+-6 = 52 56 5. 6 : 6 6. 102 : 100 7. 8. 3 x
เลขยกกำลัง คณิตศาสตร์

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!