คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

บอกหน่อยค่ะข้อ2ใหญ่งงมากค่ะ

วิธีทำ จะเห็นว่า 18&T แต่ 18 ๕ S ดังนั้น S *T แบบฝึกหัด 1.1ก 1. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก 1) เซตของสระในภาษาอังกฤษ 2) เซตของจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า 10 3) เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีสองหลัก 4) เซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า 100 5) เซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่า -100 6) (x|x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 3 และน้อยกว่า 10 7) {x|x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1} 8) เซตของจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่า 5 9) เซตของจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้ 196 10) เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ช" 2. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก 1) {1, 3, 5, 7, 9} 2) (. - 2, -1, 0, 1, 2, ...} 3) {1, 4, 9, 16, 25, 36, .} 4) {10, 20, 30, .} สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำตอบ

1. {x|x เป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า 10}
2. {x|x เป็นจำนวนเต็ม}
3. {x^2 | x เป็นจำนวนเต็มบวก}
4.{10x | x เป็นจำนวนเต็มบวก}
ลองดูนะคะ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!