ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ หาข้อมูลนานมากเเต่ก็ยังไม่เข้าใจครับ

ชื่อ-นามสกุล ชั้น ม.4/. เลขที่ ใบงาน เรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์ ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง 1. การแพร่ คือ 2. จงยกตัวอย่างการแพร่ที่พบในชีวิตประจำวัน 1). 2) 3). 3. ออสโมซิส (Osmosis) คือ 4. การแพร่แบบฟาซิลิเทตต่างจากการแพร่แบบธรรมดาอย่างไร.. 5. พลังงานที่เซลล์นำมาใช้ในการลำเลียงสารแบบใช้พลังงานได้มาจาก.. 6. ตัวพาหรือตัวลำเลียงที่แทรกอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์เป็นสารประเภท.. 7. เอนโดไซโทซิส (Endocytosis) คือ. 8. เอกโซไซโทซิส (ExOcytosis) คือ 9. การทำปลาเค็มแดดเดียวใช้หลักการลำเลียงสารวิธีใด 10. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์มีประโยชน์กับเซลล์อย่างไร..

คำตอบ

การแพร่คือ การเคลื่อนที่ของสารละลายความเข้มสูงไปต่ำเพื่อทำให้ทั้งสองข้างเท่ากัน
1.การแพร่ของกลิ่นอาหาร 2.การแพร่O2กับCo2ในถุงลมปอด 3.การแพร่O2กับCo2บริเวณปากใบพืช

การออสโมสิสคือ การเคลื่อนที่ของน้ำหรือตัวทำละลายผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากความเข้มข้นต่ำไปสูง

ฟาซิลิเทต ลำเลียงจากความเข้มข้นสูงไปต่ำแต่ต้องมีตัวกลางในการแพร่

ไอออน กลูโคส กรดอะมิโน

โปรตีน

เป็นการลำเลียงสารตรงข้ามกับเอกโซไทซิส

เป็นการลำเลียงสารที่มีโมเลกุลใหญ่ออกเซลล์

9.การออสโมสิส

10.ทำให้เซลล์รักษาคุณสมบัติต่างๆ ได้ค่อนข้างคงที่

การลำเลียงสารผ่านเซลล์
คนโง่คณิตศาสตร์

ขอบคุณมากครับ ช่วยได้มากเลย

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!