วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ม.3เรื่อง วัฏจักรไนโตรเจนค่ะ

ของสารประกอบพวกเกลือแอมโมเนีย เกลือแอมโมเนียบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นเกลือไนไตรด์แดด ในโตรเจนเป็นธาตุที่สำคัญที่พืชต้องการในปริมาณมาก ในอากาศมีในโตรเจนเป็นองค์ประกา มากที่สุด เพราะมีประโยชน์ทำให้บรรยากาศเจือจางเหมาะในการหายใจ พืชใช้ธาตุในโตรเจนในูป เซลล์ ส่วนสัตว์จะได้รับสารดังกล่าวโดยถ่ายทอดมาตามโซ่อาหาร และสายใยอาหาร ดังแผนภาพ 53 วัฏจักรในโครเจน ( กycle) เกลือในเตรต ตามลำดับ ซึ่งพืชสามารถนำสารประกอบในเตรตไปสร้างสารประกอบต่าง ๆ ภายน ในโตรเจนอิสระ ในบรรยากาศ การตรึงไนโตรเจน โดยสิ่งมีชีวิต แบคทีเรีย โปรตีนในพืช ในปมรากพืช ตระกูลถั่ว โปรตีนในสัตว์ สาหร่าย สีเขียว แกมน้ำเงิน กระบวนการเปลี่ยน ซากของสิ่งมีชีวิตและ สารประกอบไนโตรเจน ของเสียจากการขับถ่าย เป็นไนโตรเจนอิสระ แอมโมเนีย" ไนไตรต์ ไนเตรต แผนภาพ วัฏจักรไนโตรเจน T ไนโตรเจนมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร E ในโตรเจนจากอากาศเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไนเตรตได้อย่างไร " ผลิตผลตัวแรกของกระบวนการตรึงไนโตรเจนคืออะไร * ถ้าขาดไนโตรเจนแล้ว จะมีผลอย่างไรต่อระบบนิเวศ 45

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!