วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

พลีสสสสสส🙏🏻

ชื่อ ชั้น...เลขที่. คะแนน มาตรฐาน 23.1 ม.8/1 ใบงานเรื่อง แรงโน้มถ่วงระหว่างตวงอาทิตย์กับดาวบริวาร คำชี้แจง จงเมือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1. ข้อใดไม่จัดเป็นดาวเคราะห์แบบโลก ข. ดาวศุกร์ 2. ดาวเคราะห์ชั้นนอกประกอบด้วยแก๊สหลักคืออะไร ก. ดาวพุธ ค. ดาวอังคาร ง. ดาวพฤหัสบดี ข. ชีเสียม แนะไฮใหรเพน ค. ฮีเลียม และไนโตรเจน อ. จัตถุที่มีขนาดใหญ่ในอวกาศเผาไหม้ไผ่หมด จะเหลือชิ้นส่วนตกลงสู่ผิวโลก เชียกว่าอยไร ง. ชีเลียม และคาร์บอนไดออกไซด์ ดาวตก ข. ผีพุ่งไต้ ง. ดาวประหลาด ก. ศ. อุกกาบาต 4. ดาวเคราะห์บ้อยโดจรอยู่ระหว่างดาวเดราะห์ดวงใด ก. ดาวศุกร์กับโลก ค. ดาวพุธกับดาวศุกร์ 5. อนุภาคโปรดอน และอิเล็กตรอน ที่หลุดออกจากดวงอาทิตย์มาสู่โลก ทำให้เกิดสิ่งใด ก ลมสุริยะ ข. ดาวอังคารกับโลก ง. ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี ข คอื่นแม่เหล็ก ต แสงเหนือ-แสงใต้ ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6. ตาวฤกษ์รุ่นแรกๆ มีชาตุใดเป็นสารเบื้องต้น ก. ออกชิเซนและฮีเลียม ข. ไฮโตรเจนและฮีเลียม ค. ไฮโดรเจนและไนโตรเจน ง. ออกซิเจนและไฮโดรเจน 7. องค์ประกอบที่สำคัญของกาแล็กซีคือข้อใด ก. ดาวฤกษ์ เนบิวลา ต. ดาวเคราะห์เนบิวลา ข. ดาวฤกษ์ กาแล็กซี่ ง. ดาวเคราะห์กาแล็กซี่ 8. ข้อความใดอธิบายความหมายของกาแล็กซี่ได้ถูกต้องที่สุด ก.เป็นกระจุกดาวคล้ายตาวแมงป่อง ข. เป็นแถบเรืองๆ สว่างขาวพาดไปบนท้องฟ้า ค. กลุ่มเมฆหมอกก้อนกลมมีลักษณะคล้ายจาน ง. ระบบของกลุ่มดาวต่างๆ รวมทั้งโลก ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ และอุกกาบาต 9.ธาตุที่เป็นองค์ประกอบมากที่สุดของดาวฤกษ์คือธาตุใด ก. ธาตุคาร์บอน ต. ธาตุไฮโดรเจน ข. ธาตุออกซิเจน ง. ธาตุในโตรเจน 10. เศษที่เหลือจากดาวเคราะห์ยักษ์ จะเป็นสิ่งใด ก. ดาวดก ข. ดาวหาง ค. อุกกาบาด 4. คาวประหลาด
ชั้น แลย" คะแนน มาตรฐาน 23.1 ม.3/3 ในงานเรื่อง การเกิดข้งขึ้นข้างแรม คำชี้แจง ให้นักเรียนแรงเงาแผนภาพข้างขึ้นข้างแรมและเติมคำในช่องว่างให้สัมพันธ์กัน ขึ้น 15 ค่ำ 1. ช้างขึ้นข้างแรมเกิดจาก 2. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา วัน ในทิศ ของดวงจันทร์เป็นตัวกำหนด ของดวงจันทร์เป็นตัวกำหนด 3. ช้างขึ้น จะใช้ด้าน 4. ข้างแรม จะใช้ด้าน 5. คืนที่ดวงจันทร์สว่างครึ่งดวง จะตรงกับวัน 6. ปรากฏการณ์"แสงโลก" (Earth shine) คือ 7. ตามปฏิทินจันทรคติใน 1 เดือนจะมีวันพระกี่วัน ได้แก่ 4 วัน
ชื่อ ชั้น เลขที่ คะแนน มาตรฐาน 23. 1 ม.3/1 ใบงานเรื่อง แบบฝึกหัดท้ายหน่วย คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1.บุคคลแรกที่สร้างกล้องโทรทรรศน์ เพื่องส่องดูดาวบนท้องฟ้าคือใคร ก.โจฮานส์ เคปเลอร์ ข.นิโคลัส โคเปอร์นิคัส ต.กาลิเลโอ ง.เฟรด ริบเบิล 2.ตามนิยามของสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล ปัจจุบันดาวดวงใดไม่เป็นดาวเคราะห์ ก.ดาวเสาร์ ข.ดาวยูเรนัส ต.ดาวเนปจูน ง.ดาวพลูโต 3.จากการสังเกตดาวบนท้องฟ้าในแต่ละคืนพบว่าดาวเคลื่อนที่จากทิศตะวัน ออกไปยังทิศตะวันตกเนื่องจาก เหตุผลตามข้อใด ก.โลกหมุนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ข.ตาวเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ค.โลกหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ง.ดาวเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 4. ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดจากสาเหตุใด ก. วิธีสะท้อนแสงของดวงจันทร์ ศ. ตำแหน่งที่มองเห็นดวงจันทร์ ข. แรงดึงดูดของโลกที่ดึงดวงจันทร์ไว้ ง. การเอียงของแกนโลก 5. เราจะมองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเมื่อใด ก. โลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ศ. ดวงอาทิตย์อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ 6. ยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม เหมาะสำหรับใช้สำรวจสิ่งใด ข. ดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ง. ดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากระหว่างโลกกับตวงอาทิตย์์ ก.ดวงจันทร์ ข.อุกกาบาต ศ.ตาวพุธ ง.ดาวเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ไลก 7. ข้อใดกล่าวถูก ก.เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่ใกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดจะเป็นวันที่อากาศบนโลกหนาวเย็นที่สุด ข.เราจะเห็นดวงจันทร์หน้าเดียว ด.ดาวหางจะเรืองแสงเมื่อโคจรมาอยู่ใกล้โลก | ง.การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงจะทำให้เกิดพายุสุริยะขึ้นอย่างรุนแรง | 8. การที่จรวดเดินทางสู่อวกาศต้องประดิษฐ์จรวดเป็นชิ้นๆ เพื่ออะไร ก. แก้ปัญหาเรื่องมวล ค. สะดวกในการบรรจุเชื้อเพลิง 9. ขณะที่ดาวหางเคลื่อนที่ไปจะสลัดชากที่เคยเป็นองค์ประกอบของดาวหางไว้ เมื่อชากนี้หลุดเข้ามาใน บรรยากาศของโลกและเสียตสีกับบรรยากาศจนลุกไหม้ แล้วตกลงมาถึงโล ทำให้เกิดสิ่งใด ข. แก้ปัญหาเรื่องการขนย้าย 4. สะดวกในการถอดเก็บรักษา ข. ก้อนอุกกาบาด ศ. ฝนอุกกาบาด 4. ฟ้าผ่าบริเวณขั้วโลก ก. ดาวตก 10. ข้อใดผิด ก. ในเวลากลางวันจะเห็นตวงจันทร์ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ข. ดาวพุธและดาวศุกร์ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ด. ดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า คือ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ง. ตาวหางไม่มีแสงในตัวแอง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉