ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

ข้อใดอธิบาย การบริหารงานภายใต้ความเชื่อ Bureaucratic theory ได้ชัดเจนที่สุด *

บ้านเมืองมีขื่อมีแป ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ตามฐานะของตนเอง

การกระทำของคนหนึ่งต้องกระทำคนอีกผู้หนึ่งเสมอ

ทุกคนมีสิทธิ์พัฒนาตนเองได้ในระดับที่เท่ากัน

บำเน็จและรางวัลคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน

คำตอบ

น่าจะเป็น ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ตามฐานะของตนนะคะ เพราะระบบ Bureaucracy เป็นระบบที่ถูกสอนให้เชื่อฟัง ยึดกฎระเบียบเป็นหลักจนขาดความหยืดยุ่นในการทำงาน เปรียบกับงานก็คืองานราชการนั้นแหละค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉