วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ดุลสมการค่ะ เรียนไม่รู้เรื่องเลย เขียนคำตอบไว้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวทำความเข้าใจเองดูก่อน ถ้าไม่เข้าใจจะถามใหม่นะคะ

แบบฝึกหัดดุลสมการเคมี 1) NaCIO, (S) NACI (s) + 0,(g) 2) K(s) + H,0 (I) - KOH(aq) + H, (g) 3) H,SO,> H,0 + SO, +02 4) Cu + HNO, - Cu(NO,)2 + NO + H,0 5) C,H,Cl, + Ca(OH)2 - C.HCly + CaCl,+ H,0 2 6) Zn,Sb, + H,0 -Zn(OH), + SbH3 7) HCIO, + P,010 - H, PO, +CI,O, 4 8) Sb,S, + HCI -H,SbCl, + H,S 3 6 9) IBr + NHง Nl, + NH,Br 3 10)KrF + H,0-+ Kr + 0, + HF 2 ปฏิกิริยาเคมี วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 By kru s

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!