มัธยมต้น
𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭♡︎

𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭♡︎

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: 𝐩𝐟.𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲67
โลกที่เต็มไปด้วยกระต่าย🐰

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
65

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

math จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

math จำนวนตรรกย...

𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭♡︎
23
0
science ระบบต่างๆในร่างกาย ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

science ระบบต่า...

𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭♡︎
7
0
science ชีววิทยา ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

science ชีววิทยา

𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭♡︎
2
0
Science (พีช) ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

Science (พีช)

𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭♡︎
10
1
History (รัตนโกสินทร์) ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

History (รัตนโก...

𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭♡︎
14
0