สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะใครรู้บ้าง

มงที่สําคัญของทวีป. [ระชากรเหมาะที่จะประกอบอาชีพใต. (ตอนเหนือของอเมริกาเหนือ. บ้านเป็นน้้าแข็ง ในบ้านจะมีใบสนแห้งอบอุ่น เขาเป็นชนกลุ่มได. านวัฒนธรรมจากประเทศใด- เตะวันตกเพื่อไปรัสเซีย ต้องผ่านช่องแคบได: บริเวณโตทรีปอเมริกาเหนือ ถือเป็นแหล่งประว ลนส์ ในทวีปอเมริกาเหนือ ป รฐิเวณที่เรียกว่า เกร8 21 บ้านอยู่ ลาตินอเมริกาไต้รับอิทธิพลตั | 2 นักเรือจากสหรัฐโปทาง ยว(6ห๑๐ก (๐1ย)” ในสหรัฐอเม | 24 “ทองคําเขี การขนส่งท างท่อใช้สําหรับขนส่งสิ่งไต. เน ยุโดยเอพาะนครซิคาโก บอสตัน มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเพราะเป็น. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ] รริกา หมายถึงลิ่งไต. 7 ต้องการชมพัศนียภาพของหุบเขา และโกรกธารที่สวยงาม ควรไปบริเวณโต 28 บริเวณโดทวีปอเมริกาเหนือเหมาะสมปลูกข้าวสาลีแบบไร่ชนาดใหญ่ | 29 ดัวการสําคัญทีทําให้เกิดแกรนด์แคนยอนทางเทือกเขาภาคตะวันตกคือสิ่งใต. พื้นที่ไดทวีปอเมริกาเหนือ มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย เหตุโด ขายฝั่งแคลิฟอร์เนียมีลักษณะภูมิอากาศแห้งแล้ง. ผูร องกับขั้วโลกเหนือ อยู่ตอนบนของหวีปอเมริกาใต้----- ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ มีเขตต่อเนื่ง ะเทคโด ในทวีบ่อเมริกาใต้... ช่องแคบปานามาอยู่ระหว่างแผ่นดินใหญ่อเมริกาเหนือกับประ อเมริกากลางใช้สิ่งไดเป็นพรมแดนแบ่งดินแดนทั้งสอง... | 34. อเมริกาเหนือและอ เต้สุดของแหลมฟลอริดา จะพบพืชพรรณธรรมชาติได.- เล นะ /ประเทศอื่นๆในทวีปอเมริกาเหนือคือ.. 35. บริเวณใร (แคนาดามีการปกครองประชาธิปไตยที่ต่างจากสหรัฐและ1 36. ประเทศ! ประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพคือประเทศได. มนาฟตาจึงกําหนตสินค้าเข้าต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.... [ปิโตรเลียมอยู่มาก แต่ทําไมจึงสั่งซื้อจากต่างประเทศ... (สาหกรรมและเทคโนโลยีของสหรัฐและแคนาดา มาจากปัจจัยใด-- 38. เหตุโดกลุ่ง 39. สหรัฐมีพลังงานก 40. ความเจริญด้านอุตล ลักษณะของวัฒนธรรมอเมริกันที่กล่าวได้ถูกต้องที่ส 42 กลุ่มแองโกลอเมริกา ได้แก่ประเทศใด..-.. ประชากรกลุ่มขาติพันธุ์ใตมีจํานวนน้อยที่สุดในปัจจุบันของทวีปอเมริกาเหนือ.... พืชที่ประเทศอเมริกาผลิตได้มากเป็นอันดับ 1 ของโลกคืง 45. ข้าวสาลีปลูกมากในประเทศอะไร. เส้นทางการเดินเรือสมุทรของอเมริกาเหนือที่เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกคือ: สหรัฐ แคนาดา เม็กซีโก มีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่ธาตุหรือพลังงานใดมากที่สุด. 48. ขาวเอสกิโมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศได้.. กระบวนการธรรมชาติที่ทําให้เกิดเกาะฮาวายของประเทศสหรัฐคือ.... ทวีปอเมริกาเหนือไม่มีดินแดนติดต่อกับมหาสมุทรได. 69. 50.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!