ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ควรตอบและสรุปแบบไหนคะ

ตารางบันทึกผลการทดลอง (1 5๐เ๓0 5ล1 ไทเม้ล! เ๒๐1ล1๐ เกิทล! ๒๐เล1๐ (ทหลทซุ๑ โท ง๕๓ลซู๑ 6๕๐ท๕๕ทไหลฟ์๐ท ระท่เว ไอทชูปฝ่า 5ใ1ท่เ๒ เอทรูท เนม เน (๐๓) (๐๓) (๐๓) ไอกรูปฝ่า (๐๓) 3.00 9๑จ ๐"ค 0ๆ๑ ๐ | 0๑/100กทน. 3.00 ๑๑6๓ 0ร ๓๓ | 9๑.69% 3.00 ญ๑% (ท 0๑ ๓ท | 3.00 ๐.0 6๐ฑๆ 0 อพ | 19/100กา!. 3.00 ๑ 1600 0 1 6 | จจจ7 3.00 ๑71 /พ๓ 9 1๓๓ | 3.00 0 อก 0 ๐๓ ซู 29/100กทา! 3.00 จ.<% ๐ -0ว9๑ ๓๓ | ไก 3.00 ๑9 ท ๐9 ย | 3.00 ๑ 009ฑ๓ 0ง ๆ | 39/100ทฑา: 3.00 กก 0 | น 3.00 ศก | 3.00 ร. 0ท | - คพ น 49/100กาน 3.00 กง 0 | 3.00 งอก 0 3.00 ๆ ๆ ท 0.ร๐๓ | - - (0.ว0ท | -า7 5๑/100ททก! 3.00 15 0 3.00 %4 0๓ -0907
: 5ล. รุปและอภิปรายผลการทดลอง (6 5๐เก0 คําถามท้ายกิจกรรม (2 5๐ไก0 ฒา ลน จ. ข เอ1คไช้จ ฆ้. 1. ถ้าชิ้นตัวอย่างในการทดลองไม่ใช่มันฝรั่งแต่เป็นเนื่อสัตว์ ผลการทดลองจะเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร (2562). หนังสือเรียน อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอ วิชาเพิ่มเติมวิยาศาสตร์ ชีววิทยา ชั้นมัธยม ง., ทลทพลทอก “ฯ., 58@ใน0๐ ไง., งท เข 15, 2021 5อน๒๕๕: ทน์5ะ//งหหพง. 2 . ว > 'นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ์. ซ่ น ๑, ม, ศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลิย, (กลแอ !ง1., เน นิน (พอนไน่อ.๕อ/เผลไต่กใจห“ กรุงเทพฯ. ราย (202บ. “พ/ล6แลทาลท (0รทาอร5ไร โท 7๐110 6ย๒ร. ]ธทนล งห์570๒เน6

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!