ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ อังกฤษ ม.1 ผมทำไม่ได้ 😭😭

8 ไร” (ไลนธูเก) ล1 ทาอ ลท ไอน ล6อ. 9. ท6 หลไท (ละฑ์ขอ) สไ ปูท๐ รเล์ผีอท ลถ เทอนะ ลธิอ- 10. 116 (ฝ้าลงไอ ป้าอก อ ถาน6ไท ๑รโอชณสล์. 11. โท6 ปทธู!ไรไก ๕ไลร5 (๒๑ธเหท) ขอรไอช๕ล"์. 12. 7โล1 6ล1 (๑ล0) ล ชล ข@5เอไล. 13. 1 (5๑@) หอนช ๐ป่าอะ อท ไ่โอท๕ไลห. 14. ไข๑ (๕๑๓๑) ไท6๓ อท โนลร๕ล์์. 15. 7ทอ6ฯ (๕ไข@) ไหทา ล ๒๐๑6 อท ธนทสลฯ. 16. [9๑ (ร611) ไท1ร ๐1ส 6ลธ ไลร1 จงู616<. . 17. 7ท6 ๕ลเวลทไอ๕ (ทาล1«@) ฝ่า@ เลไว1@ ไลร1 “๑๑1<. 18. 7ท6 เอนทร1ร (516610) ไท ฝ้า@ ]าอ๐161 ไลร! พงู@6ไ1<. 19. "๑ ((๑10) อน ฝ่า6 ไหนปฝ้า ๕รเล๕ลฯ. 20. 7ท6 เหลง๕6ไไอร (ไอลง@) ป้า@ 1อพงเท ลรเลห๕ไลย. 21. 7ท6 เลล6ทอ (รไทธ) ล 6๐๐๕ รอทธ ไลร! ท1ใก. 22. (วน นท๕ไ6 (เลไ<6) นธ 1๐ ปฝ่า6 700 ไลธร! “๑๑1๕ทล่. 23. 7ไหดร๕ ๕ให่ไส่หลอท (หนท) ไท ปฝ่า@ หลด๑ ไลร1 ไลเท. 24. 1 (กา๕๕!) ใหเทา 1ท โหอท1 ๐ ฝ้า6 ๕เทดทาล ไลร1! 5ลในแสไลงห 25. ใหไล|๕๕ (ร๕๑ทล) ล ไ!๑(ลท 1๑ ไท๕ ลนท1! 1พ๐ สไลงร ลธ๐

คำตอบ

ให้เปลี่ยนกริยาเป็นช่อง 2 ค่ะ

past tense
Wisaruth Wongnui

เปลี่ยนคำกริยาในวงเล็บให้เป็นกริยาช่องที่2คับอย่างเช่นคำว่าStopเปลี่ยนเป็นStopped

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!