สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆๆๆจริงๆครับสำหรับคนที่ช่วย😊💛

เซ : 1ระมุขของรัฐในการปกกรองระบอบ ประชาธีปไตยระบบกึ่งประธานาชิบดี | มิิฐานะถํา 0055 5ล ”. นายกรัฐมนตรีในรูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยระ'เบกึ่งประธานาธิบดี มีความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีอย่างไร จร ขารครรรร๓ ๑=---- -- ย. ทลักการใช้อํานาจของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดี มีลักษณะอย่างไร กรลง 4กระตรัดคอปะหลัคพลคงคาอระ6 ลรฟะ
ล าธิปไตย ใบงานที่ 5.2 การปกครองระบอบประชั ตอนที่ 1 คําขึ้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ จหน้าที่ของใคร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!