สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

อยากรู้ความคิดของทุกคนค่ะ มีใครพอช่วยลองตอบเป็นแนวทางให้ดูได้ไหมคะ เป็นโจทย์วิเคราะห์ไม่มีถูกผิดค่ะ

579 2. อาเซียนเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั้นคง ซึ่งในปัจจุบันทั้งสหรัฐอเมริกา และจีนต่างมุ่งหมายที่จะ เข้า ข้ามามีอํานาจและอิทธิพลในดินแตนนี้ ประเทศไทยในฐานะ ะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ 4% 410 สําคัญแห่งหนึ่งของพื้นที่ดังกล่าวย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงนโยบายดังกล่าวได้ หากนักเรียนเป็นรัฐบาลและ จําเป็นต้องดําเนินนโยบายแบบเลือกอิงแอบสหรัฐอเมริกา หรือจีน นักเรียนจะเลือกประเทศใด เพราะเหตุใด จงอภิปรายอย่างกว้างขวาง ก 0 ฆ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!