สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

3ข้อนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานไหนหรอคะ?

10. “ผู้เสียหายไปวัดในพิธีอุปสมบท ขณะที่ผู้เสียหายเดินตามคณะกลองยาวที่ประโคมกลองยาวหน้านาค โดยผู้เสียหายเดินตามไง 2 เส้น ผู้เสียหายก็รู้สึกตัวว่าสร้อยข้อมือทองคําหายไปจึงกลับไปหาบนศาลา ปรากฏว่า ส. อายุไม่เกิน 7 ปี ได้เก็บสรัฮยนั้นไง จําเลยที่ 2 อายุ 13 ปีซึ่งเป็นพี่สาวของ ส. จําเลยที่ 2 จึงเอาไบให้จําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาต่อจําเลยที่ 1 เอาสร้อยห่อแลง ผู้เสียหายสอบถามจําเลยที่ 1 ”จากข้อความข้างต้นจงตอบคําถามต่อไปนี้ เป็นความผิดประเภท
ส เล ) 3. “จําเลยซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 30,000 บาท ในราคา 1,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตํํากว่าความเป็นจริงมาก แล้วก็นําไปไว้ที่บ้านของจําเลยที่อยู่ 'ในสวนเพียงหลังเดียวและได้มีการถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และแผ่นป้ายทะเบียนรถออกเพื่อเตรียมขายให้กับร้านข่อมรถจักรยานยนต์2006” ลั ต้างถ้า อ0 5 จากข้อความข้างต้นจงตอบคําถามตุ่อไปนี้
2 “จําเลยที่ 1 มีหน้าที่นํานั้ามันของโจทก์ร่วมไปขายและรับเงินค่าขายน้้ามันจากลูกค้า แต่จําเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบเงินดังกล่าวแก่โจทย์ร่วม"จาก # ก้ ข้อความข้างต้นจงตอบคําถามต่อไปนี้ , เป็นความผิดประเภท .... จงอธิบายความหมาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!