สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ไม่รู้จีิงๆค่ะ

เซิดิ กิจกรรม ว ไร - ส ก 0 00 0 น กิจกรรมที่ 1.1 ศึกษาแผนที่เฉพาะเรื่อง แล้วเติมคําตอบลงในช่องว่าง (ส5.1 ม.3/1) . แผนที่กระแสน้าในมหาสมุทรเป็นแผนที่ แผนที่กระแสน้าบริเวณทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ..รูปแบบ ... ว ประเภท 2. แผนที่กระแสน้าในมหาสมุทรในแต่ละสาย ร แปลความหมายได้ ดังนี้ ซา ด » กระแสนํา .อุท... .. แคริบเบียน ไหลจาก ไปสู่- : 5 เด บ » กระแสนํา .@ุ๒.... ..กัลฟ์สตรีม ไหลจาก ไปสู่ ๐@ จ 0 ซ่ ๑ กระแสนํา แยพ .. แลบราดอร ไหลจาก ไปสู่25 2 ก ข | 2 ๑ กระแสนํา ไน ว บราซิล ไหลจาก ไปสู่ . ฮู ชู เด็ ว . กระแสน้าเข่ห.เปรู ไหลจาก200000002352นนย --ไปสู่ .. 3: ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ได้รับอิทธิพลจากกระแสนําในมหาสมุทร ดังนี้ กระแสนําอุ่น : ..... ) กระแสนําเย็น 1. ม ส อด: ม ม ขอต้อย : .. ฮ่ฐ่ ซ่ เว ๑7 ซี่อ๑๕ง ซ่ %, ก 5. แผนทอนๆ ที่แสดงข้อมูลลักษณะเดียวกับแผนที่กระแสนําในมหาสมุทร เชน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!