คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ใครรู้ช่วยบอกที ของคุณค่ะ🙏🏻

1ก ตัว ประกอทเของ ๓ ๆ ”% - 4 - เท่าก๊ับซ้อไดต 2 มจ+2ม9 322 + ม = 5 หารด้วย ม - 1 มีเศษเหลือเท่ากับเท่าใด 3 ค่า ม% ของสมการกําลังสอง 3ม* + 5ม% - 2 = 0 เป็นเท่าใด « ถ้า 4 =(-7 2] และ 13 = (-1,5) แล้ว คเก @ เท่ากับ 01 2 0 =. ณี 5. แซ๓ศํา๓อขซของสมการ ร 4 ๐ (๒1) “ ฒ ป 6. ตคาต องด6 - ตรงกับข้อใด 2 แปปองสการ (๒41100612) (%11)0(๓+2) 7 เซตคําตอบของสมการ ? = 12 *% *%*%3 8. เซตคําตอบของอสมการ ม* -%-220 62ะ45 < ๐0 9. เซตคําตอบของอสมการ = ะ9+2 10. เซตคําตอบของอสมการ 288 -71*+7%-2<0 11. เซตคําตอบของ |2% 4+ 1| = 2ะ + 1 12. เซตคําตอบของ |2% - 1| = |(ม+3| 15. จงหาเซตคําตอบของ |ม“*+ 2ม๐-3|=3-26-3%7” นาม ม๑วินหวง-5 หารด้วย % + 1 แล้วเศษจากการหารเท่ากับเท่าใด ) และ 13 =รุ่งป1< 4 ๕ 4) จงหาเซตคําตอบของ /%เ13 ตอบของ (ม* + 7ม + 12)(ม*+ 10% + 24) < 0 อบของ |(%|=มม-1 กอบของ |5% -7| < 0 ทําตอบของ |6 - 3%| < |2 + ม| สนาม ม -3 แล้วเศษจากการหารเท่ากับ 5 แล้ว กา เท่ากับเท่าใด

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!