คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

มีใครทำได้ไหมคะ อยากรู้ว่าจะได้คำตอบเหมือนกันไห

นทพ = บหยบา9 ฯ11 โดยที ท=3(6- 2)สําหรับ|= 1, 2 ๑/ บญ จ่ ฬ!เ จ่ ก « ถาขอมูลชุดท น มคาเฉลยเทากับ 77] 2

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!