เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติศาสตร์ม.2[เทอม1ปลายภาค]

323

5136

1

ข้อมูล

studyatcidl9

studyatcidl9

มัธยมต้น 2

อยุธยา ธนบุรี
- เศรษฐกิจ
- ภาษีอากร
- สังคม
- ศักดินา
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- การเสื่อมอำนาจ
- การกู้ เอกราช
ไฮไลท์ = ออกสอบ
(ไม่ได้สรุปประเทศนึงของธนบุรีเนื่องจากไม่ออกสอบจ้า)

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีประโยชน์มากๆเลย

News