เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

หลักภาษาไทย ม.6

367

11097

1

ข้อมูล

DEEP PEAN

DEEP PEAN

มัธยมปลาย 3

ภาษาไทย ม.6
-พันธกิจของภาษา
-การเปลี่ยนแปลงของภาษา
-การเปลี่ยนแปลงรูปประโยค
-คำราชาศัพท์
-รวมหลักภาษา
<<ไม่เข้าใจหรืออ่านไม่ออกตรงไหนถามได้นะงับ>>
studygram : deeppean

ความคิดเห็น

ᵗʰᵉ christle
ᵗʰᵉ christle

มีประโยชน์มากๆเลย

News