เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] ภาษาไทย ม.3

164

2745

2

ข้อมูล

premwa_

premwa_

มัธยมต้น 3

กลางภาค ภาษาไทย ม.3 เทอม 1
เนื้อหาในโน๊ตนี้ประกอบด้วย
- โวหารต่าง ๆ
° โวหารภาพพจน์
° รสวรรณคดี
° โวหารการเขียน

- คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
° ภาษาอังกฤษ
° ภาษาจีน
° ภาษาญี่ปุ่น
° ภาษาเขมร
° ภาษาชวา - มลายู

- คำ
° คำมูล
° คำประสม
° คำซ้ำ
° คำซ้อน

ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ 🤗
ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะ ~

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

คำไหนคือภาษาต่างประเทศ

ผู้เยี่ยมชม

คำไหนคือภาษาต่างประเทศ