เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กรณฑ์ที่สอง ม.3 #GGmath beta

15

802

0

ข้อมูล

oz thai

oz thai

มัธยมต้น 3

สมุดบันทึกเล่มนี้ ทำขึ้นเพื่อให้อ่านสรุปได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เขียนเองแล้วคนที่มาอ่านแล้วไม่เข้าใจกรุณาไปหาโน๊ตอื่นอ่าน ไม่ได้ไล่"แต่กลัวว่าจะไม่เข้าใจ" สมุดบันทึกเล่มนี้ยังเป็นรุ่นเบต้ายังมีเนื้อหาไม่ครบ

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้