เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปสูตรคณิตเพิ่ม

83

1347

1

ข้อมูล

PP

PP

มัธยมปลาย All

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ตารางแจกแจงความถี่ เตงเขียนผิดนะ ความถี่สะสมอ่ะ 2 เเล้วค่อย 7 นะ

แชร์โน้ตนี้