เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Deflection of Beam

81

2008

0

ข้อมูล

KxpX

KxpX

การโก่งของคาน
กลศาสตร์วัสดุ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News