เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แสง ม.2🌞// 𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕🌟

18

310

2

ข้อมูล

𝒈𝒈𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚.𝒄𝒐𝒎🌈

𝒈𝒈𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚.𝒄𝒐𝒎🌈

มัธยมต้น 2

❌❌❌❌*ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ห้ามนำไปเผยแพร่ต่อค่ะ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ🔆

ความคิดเห็น

note by Opro

รอติดตามอยู่น้า

แชร์โน้ตนี้