เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระบบสืบพันธุ์ ม.2💖

21

402

0

ข้อมูล

𝒈𝒈𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚.𝒄𝒐𝒎🌈

𝒈𝒈𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚.𝒄𝒐𝒎🌈

มัธยมต้น 2

อันนี้เปนเรื่องระบบสืบพันธุ์น้าาาา

❌❌❌❌*ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ห้ามนำไปเผยแพร่ต่อค่ะ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ🔆

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้